Tuesday, 3 November 2020


 Penguasa Penjara Gred KA41

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional

Kem/Jab: Jabatan Penjara Malaysia

Jadual Gaji: Gaji Minimum RM2094.00, Gaji Maksimum RM9064.00

Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM225.00


SYARAT LANTIKAN :

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:  

(a) warganegara Malaysia;  

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan  

(c)

 (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred KA41:RM2,094.00);atau  

     

(ii) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred KA41: RM2,300.73).  

  dan  

(d)

-mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pacaindera seperti yang berikut:

-tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;

-berat badan sekurang-kurangnya 48 kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

-mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;

-mempunyai sekurang-kurangnya 81sm ukuran dada yang biasa dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);

-lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;

-pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan

-diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.

Tarikh Tutup Permohonan: 8 November 2020 (Ahad)

IKLAN JAWATAN

MOHON DISINI


Pegawai Sains Gred C41

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional

Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan

Jadual Gaji: Gaji Minimum RM2317.00, Gaji Maksimum RM9620.00

Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM225.00


SYARAT LANTIKAN:

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:  

(a) warganegara Malaysia;  

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan  

(c) ijazah sarjana muda sains kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred C41 : RM2,317.00)  

 

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan  

     

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN  

3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Sains, Juruteknologi Makmal Perubatan, Penolong Pegawai Perubatan, Juruterapi Pergigian dan Juruteknologi Pergigian adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Sains Gred C41 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:  

(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); dan  

(b) had umur pelantikan:  

 

-berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

-berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

-berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Tarikh Tutup Permohonan: 4 November 2020 (Rabu)

IKLAN JAWATAN

MOHON DISINI


Jurutera Gred J41

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional

Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan

Jadual Gaji: Gaji Minimum RM2529.00, Gaji Maksimum RM9643.00

Kadar Kenaikan Gaji Tahunan: RM225.00


SYARAT LANTIKAN :
1.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 
(a)warganegara Malaysia; 
(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan 
(c)Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred J41 : RM2,529.00).

 
 
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
   
2.Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan 
   
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN
3.Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jurutera adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Jurutera Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: 
(a)  
(i)mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); dan 
(ii)lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Arkitek Malaysia/Persatuan Arkitek Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan 
(b)had umur pelantikan: 
 
  1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
  2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
  3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.
Tarikh Tutup Permohonan: 3 November 2020 (Selasa)Friday, 16 October 2020


Maklumat Kerja Kosong 

Sekiranya anda seorang warganegara Malaysia berumur tidak kurang daripda 18 tahun pada tarikh iklan jawatan adalah dipelawa untuk memohon bagi mengisi jawatan seperti di bawah:

Nama Majikan: Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF)

Lokasi kekosongan: Pelbagai Negeri

Tarikh Tutup Permohonan: 18 Oktober 2020


Maklumat Jawatan 

1. Pembantu Awam - Gred H11

Untuk mengemukakan permohonan, pastikan ikut langkah di bawah


Keperluan dan Kelayakan

Sekiranya anda calon berkelayakan dengan Ijazah, Diploma, Sijil Tinggi Persekolahan, (SPM, STPM, A Level, Pre-U) atau Kelayakan Professional yang diiktiraf adalah dipelawa untuk memohon mengisi jawatan tersebut.

Ciri-Ciri:

1. Berpewatakan Menarik
2. Berpengetahuan
3. Mempunyai Ciri Kepimpinan
4. Lain-Lain

Kelebihan

1. Gaji dan pelbagai imbuhan
2. Cuti Tahunan
3. Cuti Sakit
4. Lain-lain (rujuk iklan permohonan) 

Bagaimana cara memohon:

Permohonan boleh dilakukan secara online. Klik pautan Iklan Jawatan di bawah 

Pemohon perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum membuat pengisian maklumat yang dipeerlukan dalam sistem

Pemohon disarankan untuk mengemaskini maklumat terkini yang diperlukan. Hanya calon yang terpilih dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

(Sila Guna Pautan Di Bawah Untuk Memohon) 


Maklumat Kerja Kosong 

Sekiranya anda seorang warganegara Malaysia berumur tidak kurang daripda 18 tahun pada tarikh iklan jawatan adalah dipelawa untuk memohon bagi mengisi jawatan seperti di bawah:


Nama Majikan: Majlis Perbandaran Kajang 

Lokasi kekosongan: Selangor

Tarikh Tutup Permohonan: 19 Oktober 2020


Jawatan Kosong Terkini

1. Pegawai Tadbir - Gred N41

2. Pegawai Perancang Bandar dan Desa - Gred J41

3. Penghantar Notis - Gred N11


Untuk mengemukakan permohonan, pastikan ikut langkah di bawah


Keperluan dan Kelayakan

Sekiranya anda calon berkelayakan dengan Ijazah, Diploma, Sijil Tinggi Persekolahan, (SPM, STPM, A Level, Pre-U) atau Kelayakan Professional yang diiktiraf adalah dipelawa untuk memohon mengisi jawatan tersebut.


Ciri-Ciri:

1. Berpewatakan Menarik

2. Berpengetahuan

3. Mempunyai Ciri Kepimpinan

4. Lain-Lain


Kelebihan

1. Gaji dan pelbagai imbuhan

2. Cuti Tahunan

3. Cuti Sakit

4. Lain-lain (rujuk iklan permohonan) 


Bagaimana cara memohon:

Permohonan boleh dilakukan secara online. Klik pautan Iklan Jawatan di bawah .


Pemohon perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum membuat pengisian maklumat yang dipeerlukan dalam sistem


Pemohon disarankan untuk mengemaskini maklumat terkini yang diperlukan. Hanya calon yang terpilih dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.


(Sila Guna Pautan Di Bawah Untuk Memohon) 

Iklan Jawatan


 


Maklumat Kerja Kosong 


Sekiranya anda seorang warganegara Malaysia berumur tidak kurang daripda 18 tahun pada tarikh iklan jawatan adalah dipelawa untuk memohon bagi mengisi jawatan seperti di bawah:


Nama Majikan: Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Lokasi kekosongan: Seluruh Negara

Tarikh Tutup Permohonan: 18 Oktober 2020


Maklumat Jawatan 

1. Pembantu Awam- Gred H11


Untuk mengemukakan permohonan, pastikan ikut langkah di bawah


Keperluan dan Kelayakan


Sekiranya anda calon berkelayakan dengan Ijazah, Diploma, Sijil Tinggi Persekolahan, (SPM, STPM, A Level, Pre-U) atau Kelayakan Professional yang diiktiraf adalah dipelawa untuk memohon mengisi jawatan tersebut.


Ciri-Ciri:

1. Berpewatakan Menarik

2. Berpengetahuan

3. Mempunyai Ciri Kepimpinan

4. Lain-Lain


Kelebihan

1. Gaji dan pelbagai imbuhan

2. Cuti Tahunan

3. Cuti Sakit

4. Lain-lain (rujuk iklan permohonan) 


Bagaimana cara memohon:

Permohonan boleh dilakukan secara online. Klik pautan Iklan Jawatan di bawah .


Pemohon perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum membuat pengisian maklumat yang dipeerlukan dalam sistem


Pemohon disarankan untuk mengemaskini maklumat terkini yang diperlukan. Hanya calon yang terpilih dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.


(Sila Guna Pautan Di Bawah Untuk Memohon) 

Iklan Jawatan


Thursday, 15 October 2020

Maklumat Kerja Kosong 


Sekiranya anda seorang warganegara Malaysia berumur tidak kurang daripda 18 tahun pada tarikh iklan jawatan adalah dipelawa untuk memohon bagi mengisi jawatan seperti du bawah:

Nama Majikan: Majlis Perubatan Malaysia

Lokasi kekosongan: Kuala Lumpur

Tarikh Tutup Permohonan: 21 Oktober 2020


Maklumat Jawatan 

Jawatan Kosong Terkini

1. Pegawai Tadbir - Gred N41 


Untuk mengemukakan permohonan, pastikan ikut langkah di bawah

Keperluan dan Kelayakan

Sekiranya anda calon berkelayakan dengan Ijazah, Diploma, Sijil Tinggi Persekolahan, (SPM, STPM, A Level, Pre-U) atau Kelayakan Professional yang diiktiraf adalah dipelawa untuk memohon mengisi jawatan tersebut.


Ciri-Ciri:

1. Berpewatakan Menarik
2. Berpengetahuan
3. Mempunyai Ciri Kepimpinan
4. Lain-Lain

Kelebihan:

1. Gaji dan pelbagai imbuhan
2. Cuti Tahunan
3. Cuti Sakit
4. Lain-lain (rujuk iklan permohonan) 


Bagaimana cara memohon:

Permohonan boleh dilakukan secara online. Klik pautan Muat Turun Borang di bawah .

Pemohon perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum membuat pengisian maklumat yang dipeerlukan dalam sistem

Pemohon disarankan untuk mengemaskini maklumat terkini yang diperlukan. Hanya calon yang terpilih dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk menghadiri temuduga.

(Sila Guna Pautan Di Bawah Untuk Memohon) 


BPN 2.0 


BPN 2.0 : SEMAKAN STATUS PENERIMAAN BPN 2.0 


Penerima yang layak menerima BPN 2.0 boleh membuat semakan status mulai 15 OKTOBER 2020 di Portal Rasmi BPN iaitu :


https://bpn.hasil.gov.my/

Atau untuk Semakan : 

Semakan Kelulusan BPN 2.0


Wednesday, 14 October 2020

Bantuan laptop4siswa B40


Seiring dengan keputusan pihak Kementerian Pengajian Tinggi, semester pertama untuk tahun akademik 2020/2021 akan bermula pada Oktober 2020.

Namun, semua pembelajaran akan dijalankan secara online sehingga 31 Disember 2020

Kempen "Laptop4siswa"

Memahami penularan Covid-19 yang semakin meningkat naik dan terdapat golongan pelajar yang kurang berkemampuan, ADUN Bukit Gasing iaitu Y.B Tuan Rajiv a/l Rishyakaran dengan kerjasama StandUp Malaysia kini melancarkan kempen Laptop4siswa

Syarat Kelayakan 

Antara syarat kelayakan yang layak untuk membuat permohonan adalah seperti berikut :

1) Terbuka kepada semua pelajar di Malaysia 
2) Memiliki kad identiti / kad pengenalan yang sah
3) Memiliki surat tawaran belajar di universiti
4) WAJIB sertakan slip gaji ibu bapa
Pelajar dari keluarga B40
5) Tidak berkemampuan membeli komputer riba / tiada komputer riba
6) Keluarga yang ada lebih dari seorang di dalam keluarga perlu mengikuti kelas dalam talian

Cara Membuat Permohonan:

Pendaftaran bagi pelajar yang ingin memohon Laptop4siswa, permohonan dibuka sehingga 21 Oktober 2020

Permohonan juga boleh dibuat melalui : Permohonan Laptop4siswa

Walaupun sistem kemungkinan blok, pemohon perlu sentiasa menunggu dan cuba memohon berkali-kali.

Sebarang pertanyaan boleh diajukan dengan menghubungi StandUp Malaysia ditalian 014-669 1320
atau emel kepada standup.genderviolence@gmail.com

Anda juga boleh hubungi pejabat ADUN Bukit Gasing di talian 03-79547490 atau emel kepada help@bukitgasing,my


Friday, 9 October 2020

Tawaran sehingga 15 November 2020


ANDA BERMINAT UNTUK MENYERTAI TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA?


BORANG PERMOHONAN PERAJURIT MUDA (PJM) UDARA SIRI 64/21 (LELAKI) KINI DIBUKA

(KEMASUKAN JUN 2021)


ANDA LAYAK UNTUK MEMOHON SEKIRANYA ANDA


1. WARGANEGARA MALAYSIA

2. BERUMUR ANTARA 18-24 TAHUN PADA 1 JUN 2021

3. LULUS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM/SVM)


GAJI PERMULAAN MENGIKUT SKIM KEMASUKKAN


✅ GAJI SKIM SPM - RM1564.00

✅ GAJI SKIM SKM - RM1696.02

✅ GAJI TUGAS KHUSUS (DIPLOMA KEJURUTERAAN YANG DITAWARKAN SAHAJA) - RM2026.07


*SILA ISI BORANG PERMOHONAN MELALUI AKAUN PEMOHON DI LAMAN SESAWANG kerjaya.airforce.mil.my


TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 15 NOV 2020


Thursday, 8 October 2020

Pengumuman :
Penangguhan Ekesesais Ujian Pemeriksaan Fizikal
Jawatan Konstabel Polis Gred YA1 (Lelaki) Siri 2/2020. 

Semua calon Konstabel Polis Gred YA1 (Lelaki) yang telah menerima surat panggilan Ujian Pemeriksaan Fizikal bertarikh 12 Oktober 2020 hingga 7 November 2020 melalui Sistem e-pengambilan PDRM adalah terbatal. 

Semua calon dikehendaki melakukan semakan semula pada tarikh yang akan dimaklumkan kelak. 

Eksesais Ujian Pemeriksaan Fizikal terkini dijangka akan dilaksanakan pada awal tahun 2021.Sebarang pertanyaan lanjut boleh berhubung di talian help desk 03-22668348/8350/8351 seperti yang tertera di Info IG dan FB Unit Pengambilan PDRM.

Sumber: PDRM

Wednesday, 7 October 2020

Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta Oktober 2020Beribu Jawatan Kosong Kerajaan Bergaji Tinggi! Di bawah senarai kekosongan jawatan kosong terkini Oktober 2020. (Minta Forward Mesej Ini ke Group Sebelah)

Join Telegram Rasmi : @kerjaterkinimalaysia


1. Jawatan Kosong Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Pegawai Lantikan Kontrak Perkhidmatan Gred 48

Pegawai Lantikan Kontrak Perkhidmatan Gred 52

Gaji : RM4,914.00 – RM5,532.00

Iklan Penuh ๐Ÿ‘‰๐Ÿผ Jawatan Kosong SPRM


2. Jawatan Kosong Lembaga Hasil Dalam Negeri

Taraf Jawatan : TETAP

Gaji : RM3,335.00

Lokasi : Seluruh Malaysia

Iklan Penuh ๐Ÿ‘‰๐Ÿผ Jawatan Kosong LHDN


3. Jawatan Kosong Petronas

Gaji : Lumayan & Berpatutan

Lokasi : Pelbagai Negeri

Iklan Penuh ๐Ÿ‘‰๐Ÿผ Jawatan Kosong Petronas


4. Jawatan Kosong Perodua

Pelbagai Jawatan

Minima Kelayakan : SPM / STPM / Diploma / Ijazah

Iklan Penuh ๐Ÿ‘‰๐Ÿผ Jawatan Kosong Perodua


5. Jawatan Kosong Sime Darby

Minima Kelayakan : SPM / Diploma / Ijazah

Lokasi : Pelbagai Negeri

Iklan Penuh ๐Ÿ‘‰๐Ÿผ Jawatan Kosong Sime Darby Plantation


6. Jawatan Kosong Bank Rakyat

Gaji : RM1,200.00 – RM5,600.00

Lokasi : Pelbagai Negeri

Iklan Penuh ๐Ÿ‘‰๐Ÿผ Jawatan Kosong Bank Rakyat


Sesiapa yang mempunyai ciri-ciri dan kriteria tersebut minta isi permohonan, dan TOLONG share pada yang lain


Terkini!!! Jawatan Kosong SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia)Jawatan Kosong SPRM yang Dibuka:

Jawatan Yg Ditawarkan:

1. Pegawai Lantikan Kontrak Perkhidmatan Gred 48
2. Pegawai Lantikan Kontrak Perkhidmatan Gred 52

Gaji : RM4,914.00 – RM5,532.00
Lokasi : Putrajaya
Tarikh Tutup : 9 Oktober 2020 (Jumaat)


Cara Memohon (Klik Di Bawah)

1. Untuk permohonan Jawatan Kosong SPRM ini, calon yang berminat perlu 
memohon dengan menghantar permohonan ke alamat yang ditetapkan

2. Sila hantar resume, salinan IC (kad pengenalan), salinan sijil-sijil akademik & sijil-sijil sokongan yang berkaitan.

3. Dan hantarkan ke alamat berikut:
Bahagian Komunikasi Strategik Dan Perhubungan Antarabangsa
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Aras 18, Blok C,
No. 2, Lebuh Wawasan,
Presint 7, 62250 Putrajaya.


4. Pastikan maklumat peribadi anda betul dan pastikan nombor telefon serta emel anda aktif dan terkini.


Syarat Asas Permohonan

– Calon hendaklah warganegara malaysia berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh tutup permohonan.
– Memiliki Sekurang-kurangnya Ijazah.
– Berkebolehan untuk bertutur dalam bahasa Inggeris.
– Mampu bekerja lebih masa dalam persekitaran yang mendesak.
– Mampu bertindak dengan segera.


Jawatan Kosong PERODUA – Pelbagai Jawatan. Minima SPM/ Diploma


Maklumat Jawatan Kosong Perodua

Jawatan Yang Ditawarkan:

1. Pembantu Admin
2. Pegawai Khidmat Pelanggan
3. Administration Assistant
4. Pembantu Mekanik
5. Operator Alat Ganti
6. Security
7. Service Operations Executive
8. Customer Care Executive
9. Administration Assistant
10. Medical Assistant

  • Tarikh Tutup : Akhir Oktober 2020
  • Minima Kelayakan : SPM / STPM / Diploma / Ijazah
  • Gaji : Tidak Dinyatakan

Syarat Kelayakan – Jawatan Perodua

1. Warganegara Malaysia.
2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan.
3. Mempunyai sekurang-kurangnya sijil SPM / STPM / Diploma / Ijazah Sarjana Muda untuk layak memohon.
4. Lain-lain kelayakan dan bidang tugas bagi setiap jawatan, sila rujuk maklumat lanjut dibawah.


Cara Memohon Jawatan Kosong Perodua (Klik di Bawah)

1) Permohonan Jawatan Kosong PERODUA hendaklah dibuat secara on-line dan atas talian sahaja melalui PeroduaCareers.

2) Pemohon yang belum mendaftar hendaklah mendaftar terlebih dahulu dengan PeroduaCareers sebelum membuat permohonan jawatan ini.

3) Pemohon diminta mengisi maklumat diri dengan lengkap dan pastikan muat naik resume anda yang terkini.

4) Tarikh tutup permohonan adalah pada akhir Oktober 2020.

5) Hanya calon yang layak sahaja akan dipanggil temuduga dan permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan dalam masa enam bulan dianggap tidak berjaya.

6) Untuk maklumat lanjut & syarat-syarat kelayakan untuk jawatan ini, sila klik di pautan berikut : Maklumat PermohonanTERKINI : Jawatan Kosong Petronas. Pelbagai Jawatan Dibuka!Maklumat Jawatan Kosong Petronas

Jawatan Yang Ditawarkan:

1. Supervisor
2. Internship for Business Studies/Administration Students
3. Internship for Computer/IT Students
4. Senior Executive

Wanita juga digalakkan untuk mengisi jawatan ini kerana syarikat Petronas adalah salah satu syarikat yang memperjuangkan hak kaum wanita dalam sektornya.


 Cara Memohon Jawatan Petronas : Klik Di Bawah

1. Calon perlu memohon secara online di laman web rasmi Jobstreet untuk syarikat Petronas.

2. Sebelum memohon anda perlu login atau daftar terlebih dahulu di laman web tersebut.

3. Pilih jawatan kosong Petronas yang anda minat yang disediakan oleh Syarikat Petronas & tekan link tersebut.

4. Baca setiap syarat kelayakan yang telah Syarikat Petronas tetapkan.

5. Kemudian tekan Apply Now di bawah page tersebut.

6. Isi segala maklumat yang diperlukan dengan BETUL & LENGKAP.

7. Pada bahagian “pitch”, sila buat karangan kenapa anda layak mendapat jawatan yang anda inginkan.

8. Untuk memohon &  maklumat lanjut, sila klik di pautan berikut : Maklumat Lanjut Jawatan Kosong Sime Darby PlantationMaklumat Jawatan Sime Darby Plantation

Jawatan Yang Ditawarkan:

1. Tractor Driver Trainee Programme
2. Internship for Business Studies/Administration Students (Internship)
3. Executive, Corporate Branding
4. Senior Executive, Transformation Office
5. Senior Executive, Finance
6. Senior Executive, Industrial Sales Services
7. Workday Project Manager
8. Chargeman
9. Internship for Human Resource Management Students

Tarikh Tutup : September – Oktober 2020
Minima Kelayakan : SPM / Diploma / Ijazah
Lokasi : Selangor & Pahang


Syarat Kelayakan & Bidang Tugas

1. Warganegara Malaysia.
2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;
3. Mempunyai sekurang-kurangnya SPM / Diploma / Ijazah untuk layak memohon dan bersesuaian dengan jawatan yang dipohon.
4. Lain-lain syarat dan kelayakan serta bidang tugas untuk jawatan ini, sila rujuk maklumat lanjut dibawah.


Cara Memohon (Klik di Bawah)

1) Permohonan Jawatan Kosong Sime Darby hendaklah dibuat secara on-line dan atas talian sahaja melalui Jobstreet

2) Pemohon yang belum mendaftar hendaklah mendaftar terlebih dahulu dengan Jobstreet sebelum membuat sebarang permohonan jawatan.

3) Pendaftaran baru boleh dibuat disini: Sime Darby Candidate Sign Up

4) Pemohon diminta mengisi maklumat diri dengan lengkap dan pastikan muat naik resume anda yang terkini.

5) Tarikh tutup permohonan adalah pada September – Oktober 2020.

6) Hanya calon yang layak sahaja akan dipanggil temuduga dan permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan dalam masa enam (6) bulan dianggap tidak berjaya.

7) Untuk maklumat lanjut & syarat-syarat kelayakan untuk jawatan ini, sila klik di pautan berikut : Maklumat JawatanMonday, 5 October 2020

CREW/KERJA/BELAJAR DI MC DONALD'S MALAYSIA


Kemasukan segera. Temuduga online sahaja. Tak perlu keluar rumah


Bekerja sambil belajar

๐Ÿ‘‰yuran ditanggung syarikat

๐Ÿ‘‰elaun bulanan rm1200

๐Ÿ‘‰hostel disediakan

๐Ÿ‘‰makan percuma

๐Ÿ‘‰tiket penerbangan dari SABAH DAN SARAWAK

๐Ÿ‘‰faedah perubatan dan insurans disediakan

๐Ÿ‘‰Sijil Kemahiran Malaysia tahap 2 dan 3 (diiktiraf kerajaan Malaysia) 


Kriteria Pemilihan 

๐Ÿ‘‰Tiada UPSR, PMR dan SPM

๐Ÿ‘‰Boleh membaca dan 

mengira

๐Ÿ‘‰Berumur 17-30 tahun

๐Ÿ‘‰Warganegara MALAYSIA sahaja

๐Ÿ‘‰Tidak perlu sebarang pengalaman

๐Ÿ‘‰Berminat mendalami bidang perkhidmatan makanan


Jangan hantar email, whatsapp terus ๐Ÿ‘‡๐Ÿ‘‡

0182914580
Saturday, 3 October 2020

Tolong Hebahkan Ya! Jawatan Kosong Kemasukan Segera 1) Technician


Pacific M&E Engineering & Trading


-Repair

-Service 


Selainnya akan dibincang dalam temuduga 


Boleh hubungi: 019-7733048

----------------------------------------

2) Kerani Insurans


Setapak, Kuala Lumpur


-Wanita sahaja


Email resume: ds.sakinah23@gmail.com

Boleh hubungi: 

012-2169246 Puan Kyna

018-9814922 Encik Adib 

----------------------------------------

3) Operator Kilang Sawit Chargeman A0 


Lokasi: Selangor


Jawatan:

- Chargeman 

- Excavator

- Shovel

- Forklift

- Strelization Station

- Kernel Plant

- Press Station

- Oil Room 


Elaun tambahan untuk pemegang lesen GDL


Boleh hubungi: 019-6629474

----------------------------------------

4) Crew/Kerja/Belajar/Restaurant/McD/Elaun/Hostel


Kemasukan segera kini dibuka, temuduga online sahaja, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu pengalaman


Boleh hubungi: 018-2914580

----------------------------------------

5) Juruwang/Cashier


Petronas Jalan Lorong Pandan Melaka Tengah


Boleh hubungi: 016-3373164

----------------------------------------

6) Jurutera Awam (Site Supervisor)


AlHusna Gemilang Sdn Bhd


-Betanggungjawab membantu syarikat dalam perlaksanaan, pelaporan serta pemantauan projek


Boleh hubungi: 017-4555400

----------------------------------------

7) Driver memiliki van sendiri


Kuala terengganu - Lazada Express 


Pendapatan sehingga RM8000


Boleh hubungi: 012-9317216/012-5405592/

012-3157206 

----------------------------------------

8) Production Operator


Salutica Solution

Perak-Lahat


Open interview: 

Walkin di Salutica Allied Solution Sdn Bhd 

9.00pagi-12tengahari / 2.00petang-4.00petang

Isnin-Jumaat


Boleh juga hubungi: 05-3206800

----------------------------------------

9) Bank Call Center


Lokasi kerja di Menara Academy Etiqa Maybank Jalan Melaka, KL


Boleh hubungi: 017-6532949

----------------------------------------

10) Supervisor Operasi di Negeri Sembilan


Malaysian Yoghurt Company Sdn Bhd


Boleh hubungi: 016-6265849


Thursday, 1 October 2020 "TEMUDUGA TERBUKA / KEMASUKAN : 2020"

-TEROKAI DUNIA MARITIM (DIPLOMA)-


Kami sedang mencari belia lelaki dan wanita lepasan SPM 2016/2017/2018/2019

bagi yang berminat untuk mengikuti KURSUS diploma.


๐Ÿ’ฅBIASISWA ANAK MALAYSIA!๐Ÿ’ฅ ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ

๐Ÿ‘‰๐Ÿผ SPM 3 kredit

๐Ÿ‘‰๐Ÿผ Praktikal di Port berdekatan

๐Ÿ‘‰๐Ÿผ 85% jaminan kerja selepas tamat belajar

๐Ÿ‘‰๐Ÿผ Berumur 24 tahun kebawah (lelaki & perempuan boleh memohon)


Datang ke sesi temuduga kami:


TEMPAT : BILIK SEMINAR PORT DICKSON 

TARIKH   : 10 OKTOBER 2020 (SABTU)

MASA      : 10 PAGI - 1 PETANG


Tawaran kerja 80% selepas tamat kursus (T&C)

(LATIHAN INDUSTRI) ELAUN - RM500


Hantar result SPM & Nama ke

wasap.my/+60172046051/belajarmaritimPD

Cik Hajar


DISINI peluang kedua untuk pelajar yang telah gagal untuk kemasukan UPU.

 "BANTU ANAK BANGSA DEMI KEJAYAAN PADA MASA HADAPAN"


Saturday, 26 September 2020

Pengumuman Penting, 1 Hari Lagi Pendaftaran SPA9, SPA8i Dihapuskan


Sistem SPA8i akan melabuh tirai sehari lagi, sesiapa yang berdaftar pada SPA8i sebelum ini tidak perlu daftar baru pada sistem SPA9 kecuali untuk menyemak status permohonan atau memohon jawatan baru, Sistem Pendaftaran Pekerjaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA9) akan menggantikan SPA8i mulai 28 September 2020 ini.

Semua pemohon boleh merujuk kepada panduan pendaftaran SPA9 di Portal SPA spa9.spa.gov.my untuk memohon jawatan.


Sumber: SPA Malaysia


Friday, 25 September 2020

Jawatan Kosong Seluruh Malaysia


1) Kerani Diperlukan


Kami sebuah syarikat perunding perniagaan memerlukan kerani 


-Perempuan

-Bujang


Gaji RM1800

Kerja Isnin hingga Jumaat 

Sabtu ahad cuti

Jika berminat boleh terus walkin dan membawa resume serta sijil asal


Utama Consultant Sdn Bhd

(Boleh Waze)

No 7 Tingkat 1 Lebuh Tenggiri 2 13700 Seberang Jaya Pulau Pinang

017-4047069

------------------------------------------------------------------


2) Pemandu Diperlukan


- Menghantar Anak dan Majikan

- Beli barang dan hantar barang

- Menjaga keselamatan dan membuat pemeriksaan kenderaan


Kelayakan

- Mahir jalan lembah klang

- Menepati waktu kerja

- Pakaian kemas dan  bersih


Jika berminat sila hubungi

019-2413208

------------------------------------------------------------------


3) Technician


Lokasi: Sierra 16, Puchon South, 

Jam bekerja: 8.30 pagi - 5.30 petang ( Isnin hingga Jumaat ) 

8.30 Pagi - 12.30 Petang ( Sabtu ) 


- Menjaga Eskalator untuk diselenggara


Jika berminat sila hubungi 

Rk Elevator Sdn Bhd

03-80600480

------------------------------------------------------------------


4) Mekanik


Melakukan minor & major servis


Sila hantar resume ke email detroitauto46@gmail.com 

atau datang terus ke Detroit Auto No 58G & 60G Blok 13, Jalan Pahat J 15/J Dataran Otomobil Seksyen 15 40200 Shah Alam Selangor


Boleh juga hubungi: 

016-6264646 / 03-58774646

------------------------------------------------------------------


5) Assitant Supervisor


Authorized Dealer (Basic Online) Jalan Meru Klang


Jika berminat sila hubungi: 018-7874575 atau hantar resume ke email: miasara4575@gmail.com

------------------------------------------------------------------


6) Pembantu Lab Pergigian


Hantar resume ke implantlinkacc@gmail.com


Atau Call Sha 011-65533587

-------------------------------------------------------------------


7) Pekerja am Diperlukan


Cleaner office hospital

Sila hantar resume kepada admin@nalurihospital.com.my

Atau hubungi 03-41433633

-------------------------------------------------------------------


8) Pembantu Klinik / Nurse


-Perempuan


Jika berminat sila email ke kbsmedical2016@gmail.com


KbsClinic Selama Perak

------------------------------------------------------------------


9) Operator Pengeluaran


Jawatan kosong untuk operator di Kilang di Sungai Lalang Semenyih 


Sila Call Ms Chung 012-7366778

------------------------------------------------------------------


10) 100 kekosongan operator


Di Gelang Patah johor 


Kilang elektronik

Kerja 12 jam sehari 

Syif siang dan malam

 

Jika berminat sila hubungi 

Puan Aslinah - 016-7338522

Cik Wati - 016- 7337370

Encik Hasfandy - 016-2016854Search This Blog

Follow by Email

Featured Post

PERMOHONAN RUMAH SKIM JAMINAN KREDIT PERUMAHAN (SJKP) 2020

PERMOHONAN RUMAH SKIM JAMINAN KREDIT PERUMAHAN (SJKP) 2020 Tahukah anda walaupun bergaji bersih RM1,000 sebulan, anda mampu membeli rumah se...

Popular Posts